logo John von Hebel

 

  John von Hebel

docent - trainer - coach - schrijver
  Home | Over John von Hebel | Grammatica van de Communicatie | Contact

John von Hebel

De Grammatica van de Communicatie

Goed kunnen communiceren betekent dat ik me in allerlei situaties op mijn gemak voel.

En dat betekent dat ik onderken in welke structuur ik communiceer. Welke kennis en vaardigheden heb ik wanneer nodig. Hoe leer ik die zo gemakkelijk mogelijk. Welke patronen kom ik daarbij regelmatig tegen en hoe kan ik daar dan het beste mee omgaan.


Onze taal kent een grammatica, regels die aangeven in welke volgorde woorden in zinnen passen en hoe werkwoorden vervoegen.
Zo is er ook een grammatica voor de communicatie (het met elkaar omgaan).

Communiceren is: Hoe ga ik om met de situatie en de mens(en) in die situatie (en hun onderlinge relaties). En goed communiceren betekent voor mij me in allerlei situaties op mijn gemak voelen.

Hoe belangrijk taal voor onze communicatie ook is, het is slechts één van de vaardigheden die we nodig hebben in het communiceren.


Van impliciet naar expliciet

De grammatica van de communicatie leren we impliciet. Het probleem daarbij is dat die grammatica verborgen blijft en we ons er niet bewust van zijn. Daarom kunnen we er ook geen gebruik maken.

Als we misverstanden en onbegrip zoveel mogelijk willen vermijden en als ze toch optreden we ze zoveel mogelijk willen oplossen, dan moeten we kijken naar hoe communicatie verloopt. Welke fasen, stappen zijn er te onderscheiden. Welke knelpunten horen bij die fasen en welke kennis en vaardigheden hebben wij nodig om adequaat met die knelpunten om te gaan.

Welke factoren beïnvloeden ons in het omgaan met de ander. Factoren die bij ons intern spelen als wel factoren die indirect onze situaties en ontmoetingen beïnvloeden.


Wanneer is welke vaardigheid nuttig?

De grammatica van de communicatie maakt duidelijk dat het er nooit om gaat of men wel of niet een vaardigheid bezit. Het gaat er altijd om of men in voldoende mate, afhankelijk van de situatie en de relaties, over een bepaalde vaardigheid beschikt.

De grammatica van de communicatie biedt de lerende de mogelijkheid om zelfstandig te onderzoeken welke kennis en vaardigheden hij nodig heeft om zich meer op zijn gemak te voelen.

Zowel in het communiceren met je partner als met je collega.
Zowel in het communiceren als leidinggevende of als adviseur.